Komisjoni määrus (EÜ) nr 995/2006, 30. juuni 2006 , millega kehtestatakse toetused teravilja- ja riisisektori toodetele, mida tarnitakse ühenduse ja riiklike toiduabiprogrammide raames