Esimese astme kohtu 1. märtsi 2005. aasta otsus kohtuasjas T-169/03: Sergio Rossi SpA versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Siseriiklik ja rahvusvaheline sõnamärk MISS ROSSI — Taotlus registreerida ühenduse kaubamärgina sõnamärk SISSI ROSSI — Toodete sarnasus — Märkide sarnasus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b)