Pomoc państwa — Republika Słowacka — Pomoc państwa nr C 21/2006 (ex N 635/2005) — Pomoc regionalna na rzecz stoczni Slovenské lodenice Komárno — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)