Statsstøtte — Den Slovakiske Republik — Statsstøtte nr. C 21/2006 (ex N 635/2005) — Regionalstøtte til skibsværftet Slovenské Iodenice Komárno — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2 (EØS-relevant tekst)