Kohtuasi C-462/04: Euroopa Ühenduste Komisjoni 25. oktoobril 2004 hagi Itaalia Vabariigi vastu