Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa julgeolekustrateegia kohta (2004/2167(INI))