Kirjalik küsimus E-2775/04 Esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), komisjonile. Kolmas Ühenduse Abi Raamprogramm ja operatiivprogrammid Kreekale