Kirjalik küsimus E-4217/05 Esitaja(d): Proinsias De Rossa (PSE) nõukogule. Ettepanek võtta vastu raamotsus võitluse kohta rassismi ja ksenofoobiaga