Kirjalik küsimus E-2859/05 Esitaja(d): Vittorio Agnoletto (GUE/NGL) nõukogule. Türgi kodaniku Mehmet Tarhani arreteerimine ning õigus keelduda sõjaväeteenistusest usuliste tõekspidamiste tõttu