Kirjalik küsimus P-2497/05 Esitaja(d): Renate Sommer (PPE-DE) komisjonile. Keskkonnanõukogu toetab geneetiliselt muundatud organismide keeldu