Kirjalik küsimus E-2005/05 Esitaja(d): Hélène Goudin (IND/DEM) komisjonile. Subsidiaarsuse põhimõtte rakendamine