Kirjalik küsimus E-5341/06 Esitaja(d): Giusto Catania (GUE/NGL) ja Roberto Musacchio (GUE/NGL) komisjonile. Andmete kustutamine alaliste elanike registrist Sloveenias ja Ali Berisha juhtum