Kirjalik küsimus E-3469/06 Esitaja(d): Richard Seeber (PPE-DE) komisjonile. Inimõiguste rikkumine Sri Lanka laste puhul