2004/855/EK: A Tanács határozata (2004. december 7.) az Egyesült Királyságnak a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 6. és 17. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására való felhatalmazásáról szóló 98/189/EK határozat 3. cikkének módosításáról