2004/855/EF: Rådets beslutning af 7. december 2004 om ændring af artikel 3 i beslutning 98/198/EF om bemyndigelse til Det Forenede Kongerige til at forlænge en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 6 og 17 i sjette rådsdirektiv (77/388/EØF) om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter