2004/855/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2004, kterým se mění článek 3 rozhodnutí 98/198/ES, kterým se Spojenému království povoluje prodloužit použitelnost opatření odchylujícího se od článků 6 a 17 šesté směrnice Rady (77/388/EHS) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu