Kirjalik küsimus E-008290/11 Herbert Reul (PPE) komisjonile. ELi energiapoliitika ja riikide energiapoliitika vastuolud, 2. katse