2005/382/EÜ: Komisjoni otsus, 18. mai 2005, Ungaris kasutatavate searümpade liigitusmeetodite kinnitamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2005) 1448 all)