Komisjoni otsus, 23. 05 2006, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.4203 - BAYERNGAS / DEUTSCHE ESSENT / NOVOGATE JV) vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr /2004 (Ainult ingliskeelne tekst on autentne)