Kohtuasi T-462/05: 30. detsembril 2005 esitatud hagi — Toyoda Koki Kabushiki Kaisha versus Siseturu Ühtlustamise Amet