2005/389/EY: Komission päätös, tehty 18 päivänä toukokuuta 2005, päätöksen 1999/217/EY muuttamisesta elintarvikkeissa käytettyjä aromiaineita koskevan luettelon osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1437) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)