Kirjalik küsimus E-2348/05 Esitaja(d): Margrete Auken (Verts/ALE) komisjonile. Tungivalt vajalikud asjakohased meetmed määruse (EMÜ) 259/93 nõuetekohase täitmise tagamiseks maha kantud, ühekordse põhja ja parrastega naftatankerite puhul ning vastavad ühised programmid nende meetmete jõustamiseks