Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 septembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine (COM(2012)0432 – C7-0211/2012 – 2012/0208(COD))