Kirjalik küsimus E-4159/06, mille on esitanud Manolis Mavrommatis (PPE-DE) komisjonile. Ühenduse liikmesriikide ja Philip Morrise vaheline leping