Komisjoni määrus (EÜ) nr 1640/2006, 7. november 2006 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril