Esimese astme kohtu 7. juuli 2004. aasta määrus kohtuasjas T-37/04 R, Região autónoma dos Açores versus Euroopa Liidu Nõukogu (Ajutiste meetmete kohaldamise menetlus — Kalandus — Nõukogu määrus (EÜ) nr 1954/2003 — Osalise täitmise peatamise ja muude ajutiste meetmete taotlus — Vastuvõetavus — Kiireloomulisus — Sekkumine)