Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 7. juli 2004 i sag T-37/04 R, Região autónoma dos Açores mod Rådet for Den Europæiske Union (Særlige rettergangsformer — fiskeri — Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 — anmodning om delvis udsættelse af gennemførelse samt andre foreløbige forholdsregler — formaliteten — uopsættelighed — intervention)