Kirjalik küsimus E-5497/06 Esitaja(d): Graham Watson (ALDE) komisjonile. ELi asutuste CO2 jalajälje tasakaalustamise meetmed