Kirjalik küsimus E-3071/06 Esitaja(d): Manolis Mavrommatis (PPE-DE) komisjonile. 25 liikmesriigi konkurentsieeskirjad ja lennujaamad