Kirjalik küsimus E-2768/06 Esitaja(d): Proinsias De Rossa (PSE) komisjonile. Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigus viibida ja liikuda vabalt liidu sees