Komisjoni otsus, 29. aprill 2004, millega muudetakse otsust 2003/493/EÜ piiriületuspunktide kohta, mille kaudu võib ühendusse importida Brasiiliast pärit või sealt lähetatud koorimata brasiilia pähkleid (teatavaks tehtud numbri K(2004) 1591 all)EMPs kohaldatav tekst.