Komisjoni määrus (EÜ) nr 1795/2006, 6. detsember 2006 , teatavate nõukogu määrusega (EÜ) nr 3448/93 hõlmatud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud Norrast pärit kaupade Euroopa Ühendusse importimise tariifikvoodi avamise kohta 2007. aastaks