Ettepanek: Nõukogu otsus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2007–2013 eriprogramm „Kuritegevuse ennetamine ja kuritegevuse vastu võitlemine“ Üldprogramm „Turvalisus ja vabaduste kaitse“ {SEK(2005) 436}