Euroopa Parlamendi kirjalik deklaratsioon laste nõustamistelefonide kohta Euroopas