Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne juhtumi COMP/ M.3696 — E.ON/MOL kohta (vastavalt komisjoni 23. mai 2001. aasta otsuse 2001/462/EÜ, ESTÜ artiklitele 15 ja 16 ärakuulamise eest vastutavate ametnike pädevuse kohta teatavates konkurentsimenetlustes — EÜT L 162, 19.6.2001, lk 21 ) (EMPs kohaldatav tekst)