Komisjoni otsus, 9. november 2005 , toetuskava kohta, mida Prantsusmaa kavatseb rakendada abi andmiseks liköörveinide Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie ja Macvin du Jura tootjatele ja turustajatele (teatavaks tehtud numbri K(2005) 4189 all)