Kirjalik küsimus E-3769/05 Esitaja(d): Erik Meijer (GUE/NGL) ja Kartika Liotard (GUE/NGL) komisjonile. Loomade heaolu kaitsmisega seotud meetmete tõsine rikkumine vedamise ajal veoautode ülekoormamise ning puuduliku teekonnaplaani heakskiitmise tõttu