Esimese Astme Kohtu otsus (teine koda), 10. veebruar 2004.