Kohtuasi C-256/06: Eelotsusetaotlus, mille esitas Bundesfinanzhof (Saksamaa) 8. juunil 2006  — Theodor Jäger versus Finanzamt Kusel-Landstuhl