Kohtuasi T-38/06: 23. jaanuaril 2006 esitatud hagi — Itaalia Vabariik versus komisjon