Riigiabi lubamine vastavalt EMP lepingu artiklile 61 ning järelevalve- ja kohtulepingu 3. protokolli I osa artikli 1 lõikele 3 — EFTA järelevalveameti otsus mitte esitada vastuväiteid