Kirjalik küsimus E-2715/05 Esitaja(d): Eluned Morgan (PSE) komisjonile. Ülevõtmine ja rahatrahvid