Komisjoni määrus (EÜ) nr 1481/2004, 19. august 2004, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 2092/91 põllumajandustoodete mahepõllumajandusliku tootmise ja põllumajandustoodetel ning toiduainetel olevate vastavate viidete kohta