Kirjalik küsimus E-1553/04 Esitaja(d): Christopher Huhne (ALDE), komisjonile. Välismaised otseinvesteeringud ELis