Notificare privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte