Pranešimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Australijos bendrojo susitarimo laikino taikymo