Известие относно временното прилагане на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна