Kohtuasi C-310/06: Eelotsusetaotlus, mille esitas Gerechtshof te Amsterdam 14. juulil 2006  — F.T.S International BV versus Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West