Komisjoni määrus (EÜ) nr 1406/2005, 26. august 2005, millega määratakse kindlaks või madalaimad müügihinnad määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 169. individuaalseks pakkumiskutseks