Euroopa Kohtu otsus (viies koda), 19. oktoober 2004.